• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

SW I.CA Secom

I.CA Secom

logo

Aplikace I.CA Secom umožňuje vytváření a ověřování elektronického podpisu vybraných souborů. Dále pak umožňuje elektronický podpis s časovým razítkem.

Pomocí aplikace je možné elektronicky podepsat všechny typy souborů, tj.  textové soubory a obrázky v libovolných formátech včetně nascanovaných obrázků  a textů či binárních souborů. Aplikace podporuje také vytvoření několika elektronických podpisů k jednomu souboru.

Aplikace I.CA Secom vytváří elektronické podpisy ve formátu CMS. U elektronického podpisu ve formátu CMS je možné zvolit mezi interním podpisem (elektronický podpis je součástí podepisovaného souboru) a externím podpisem (elektronický podpis je umístěn do zvláštního souboru). V obou případech je možné využít také vložení časového razítka.

V datové zprávě, zasílané v České republice prostřednictvím datových schránek, může být obsaženo několik formátů souborů.  Dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek; jsou v datové zprávě povoleny např. tyto formáty souborů: pdf, txt, rtf, doc, ppt, jpg, tiff, gif. Jednotlivé soubory mohou být elektronicky podepsané a podpis musí být ve formátu p7s nebo p7m.

Aplikace I.CA Secom vytváří elektronické podpisy ve formátu CMS. U elektronického podpisu ve formátu CMS je možné zvolit mezi interním podpisem (elektronický podpis je součástí podepisovaného souboru) a externím podpisem (elektronický podpis je umístěn do zvláštního souboru). V obou případech je možné využít také vložení časového razítka.

I.CA Secom

Aplikace I.CA Secom umožňuje vytváření a ověřování elektronického podpisu vybraných souborů. Dále pak umožňuje elektronický podpis s časovým razítkem.

Pomocí aplikace je možné elektronicky podepsat všechny typy souborů, tj.  textové soubory a obrázky v libovolných formátech včetně nascanovaných obrázků  a textů či binárních souborů. Aplikace podporuje také vytvoření několika elektronických podpisů k jednomu souboru.

Aplikace I.CA Secom vytváří elektronické podpisy ve formátu CMS. U elektronického podpisu ve formátu CMS je možné zvolit mezi interním podpisem (elektronický podpis je součástí podepisovaného souboru) a externím podpisem (elektronický podpis je umístěn do zvláštního souboru). V obou případech je možné využít také vložení časového razítka.

V datové zprávě, zasílané v České republice prostřednictvím datových schránek, může být obsaženo několik formátů souborů.  Dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek; jsou v datové zprávě povoleny např. tyto formáty souborů: pdf, txt, rtf, doc, ppt, jpg, tiff, gif. Jednotlivé soubory mohou být elektronicky podepsané a podpis musí být ve formátu p7s nebo p7m.

Aplikace I.CA Secom umožňuje podepsat všechny výše uvedené typy formátů a podpis vytváří ve formátu  p7s nebo p7m dle nastavení aplikace.

  • Vícenásobný podpis – k existujícímu podepsanému souboru je možné přidat také další podpis a vytvářet tak dokumenty s vícenásobným podpisem
  • Dlouhodobý elektronický podpis – je vytvářen dle RFC 5126 ve formátu CAdES-T při podepisování elektronickým podpisem CMS

I.CA Secom verze s podporou PDF

Rozšíření aplikace I.CA Secom o podporu PDF poskytuje možnost vytvořit podpisy ve formátu PAdES pro podpisy souborů typu *.pdf. Dále je možné využít také vložení časového razítka.

Pro podpisy typu PAdES je též k dispozici možnost zvolit vložení viditelného podpisu, čímž je zajištěno vložení viditelné značky do souboru PDF.

Aplikace je určena pro 32/64 bit. operační systémy, podporovány jsou Windows Vista, 7 ,8 , 8.1.

Cena: 1650,-Kč bez DPH/1 uživatel

Elektronická licence vázaná k certifikátu uživatele.

Názávislá poptávka