• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

Elektronický podpis, kvalifikované certifikáty, časová a archivní razítka

Elektronický podpis, certifikáty, archivní a časová razítka

Společnost DIKA servis je mobilní registrační autoritou společnosti První certifikační autorita a.s. To znamená, že vám může zajistit všechny typy certifikátů pro potřeby elektronického podpisu a archivní a časová razítka. A to na místě, které si určíte vy sami.

Vydání certifikátů na pobočce po předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Děkujeme za pochopení.

Komerční a kvalifikované certifikáty

Certifikát je digitálně podepsaný certifikační klíč, který obsahuje data o majiteli veřejného klíče a vydavateli certifikátu. Certifikáty jsou vydávány s platností na jeden rok. Společnost DIKA servis vám vystaví všechny druhy certifikátů:

Kvalifikovaný certifikát

Splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou o elektronickém podpisu. Je standartizovaný v rámci Evropské unie. Tento certifikát vám umožní bezpečnou komunikaci se státní správou a samosprávou. Z technologického pohledu lze využít tento k vytvoření elektronického podpisu, ověřování elektronických podpisů a zajištění nepopiratelnosti. Kvalifikované certifikáty mají své využití především v oblasti elektronické komunikace s orgány veřejné moci, kde je tato povinnost pro komunikující subjekty zakotvena legislativně, tj.:

 • podání prostřednictvím elektronických podatelen,
 • žádosti podávané prostřednictvím elektronických webových formulářů,
 • zasílání dat elektronickou poštou,
 • předávání dat a dokumentů v elektronické podobě.

Komerční certifikát

Komerční certifikát je vhodný pro obchodní použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci, na které se vztahuje povinnost využívat certifikáty kvalifikované.

Komerční certifikáty jsou nejčastěji využívány pro:

 • vzájemnou elektronickou komunikaci komerčních subjektů,
 • zabezpečení interní firemní komunikace,
 • šifrování dat,
 • autentizaci webových serverů a služeb.

Technologický (komerční serverový) certifikát

Slouží k zajištění bezpečnosti především webových serverů, ale např. také vzájemné komunikace serverů.

Kvalifikovaný (systémový) certifikát pro ePodpis

Tvoří samostatnou kategorii certifikátů odlišnou od kvalifikovaných certifikátů. Tyto certifikáty jsou určeny k bezpečnému vytváření a ověřování elektronických značek. Označujícím subjektem (tvůrcem elektronické značky) může být nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo orgán státní správy či samosprávy. Elektronickou značku je možno vytvářet automatizovaně (např. v elektronických podatelnách pro potvrzování doručení podání).

Kvalifikovaná razítka

Společnost DIKA servis s.r.o. je oprávněna poskytovat také kvalifikovaná časová razítka.

Časové razítko potvrzuje existenci dokumentu/souboru v určitém čase. Připojuje se tedy k dokumentům jako důkaz, že v daném čase a v dané podobě existovaly. Spojení nezpochybnitelného časového údaje a konkrétních dat je nepostradatelné zejména pro účely jejich zpětného ověření. Časové razítko lze připojit též k elektronickému podpisu.

Kvalifikovaná časová razítka

Časové razítko zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům nebo událostem. Připojuje se tedy k dokumentům či datům, u kterých chceme mít v budoucnu možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku. Platnost těchto kvalifikovaných časových razítek je zaručena na dobu 3-let od aplikace časového razítka.  Služba je dostupná v režimu 365 x 24 hodin, jedná se tedy o službu s nepřetržitým provozem.

Kvalifikovaná archivní časová razítka

Archivní kvalifikovaná časová razítka mají uplatnění především tam, kde klient potřebuje uložit elektronické dokumenty či data na delší časové období (cca 10 i více let) a současně důvěryhodným způsobem po celou dobu uložení prokázat platnost dokumentu, čas jeho uložení, neměnnost obsahu.

Možnosti odběru časových razítek

 • Odběr s paušální platbou – vhodné pro zákazníky, kteří chtějí mít tuto službu na profesionální úrovni a plánují ji využívat častěji. Platba je vždy uskutečňována za odebraná časová razítka v určitém objemovém pásmu za konkrétní období.
 • Balíčky časových razítek – předplacený stanovený počet razítek, pro zákazníky s předpokládaným nižším nebo jen občasným odběrem časových razítek. Doba pro vyčerpání balíčku razítek je maximálně 3 roky.

Soulad s právními předpisy a technickými standardy

Kvalifikovaná časová razítka I.CA jsou vydávána v souladu s následujícími právními předpisy a technickými standardy:

 • Zákon České republiky č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon Slovenské republiky č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a s ním spojených vykonávacích vyhlášok
 • ETSI TS  102 023 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for time-stamping authorities
 • ETSI  TS 101 861 – Time Stamping Profile
 • RFC 3161, RFC 3628, RFC 5280

Zajistíme pro vás cokoliv z oblasti elektronického podpisu. Stačí nás jen kontaktovat a my vše zařídíme.

Nezávislá poptávka