• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

Školení

skoleni1

Název školení: Elektronický podpis teoreticky i prakticky

Obsah školení:

  • Úvod do problematiky elektronické komunikace
  • Legislativa – elektronický podpis a OVM
  • Formy elektronického podpisu a právo
  • Využití certifikátů v komunikaci se státní správou (Czech Point, ČÚZK, CDCP …)
  • Certifikáty, zaměstnanecké certifikáty a bezpečné úložiště certifikátů
  • Vytvoření uznávaného el. podpisu
  • Možnosti ověřování a platnosti el. podpisů
  • Ukotvení dokumentu v čase – služba kvalifikované časové autority
  • Ujasnění pojmů elektronický archivní dokument a elektronická archivace dokumentů
  • Závěr

   Školení neobsahuje pouze výklad, ale i praktické reálné ukázky práce např. s bezpečným úložištěm certifikátů,  zabezpečení datových schránek, konverzi dokumentů, CDCP, možnosti vytvoření el. podpisu a ověření atd. Školení lze rozšířit, či zúžit dle vašich konkrétních požadavků a potřeb. Termín školení je potřeba zajistit alespoň 14 dní předem.

Cena školení: 15.000,- Kč bez DPH

Cena školení nezahrnuje pronájem prostor, ve kterých školení probíhá.