• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

Komplexní služby pro potřeby elektronické komunikace a archivace

Komplexní služby pro potřeby elektronické komunikace a archivace
Nevýhodou dnešní elektronické komunikace je, že z pohledu práva není zpětně prokazatelná a důvěryhodná. Využitím služby elektronického podpisu můžete svoji elektronickou komunikaci zabezpečit z pohledu zajištění.

  • Důvěrnost informací – systém zabezpečuje, že neautorizované subjekty nemají přístup k informacím.
  • Integrita informací – systém zabezpečí informace proti neautorizované modifikaci.
  • Neodmítnutelnost odpovědi – systém zabezpečí prevenci proti ztrátě schopnosti přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti subjektu za odeslání, případně přijetí zprávy.

Tyto služby jsou zajištěny díky využití elektronických certifikátů. Společnost DIKA servis s.r.o. je oprávněna vydávat všechny druhy certifikátů. Jednak komerční, které fungují na bázi smluvního vztahu mezi dvěma subjekty a také kvalifikované, kdy je podpora této technologie zakotvena přímo zákonem.

V případě, že vaše komunikace potřebuje zahrnout také časové hledisko, máme zde řešení v podobě technologie časových razítek vydávaných tzv. Kvalifikovanou časovou autoritou. A stejně jako u certifikátů i zde jsou služby rozděleny na dvě skupiny. Jsou to časová razítka, která používají partneři na základě smluvního vztahu a časová razítka kvalifikovaná, která jsou dána legislativou.

S využitím těchto technologií můžeme provozovat řadu informačních systémů. Při využití na webových rozhraních lze nastavit několik úrovní bezpečného přístupu. Toto zajištění slouží k zabezpečení Vaší externí i interní komunikace. Tato technologie se využívá při:

  • elektronické fakturaci,
  • objednávání zboží a služeb,
  • uzavírání smluv,
  • přístupu k personálním datům,
  • ročním vyúčtování a tvorbě statistik.

Postaráme se komplexně o Vaši komunikaci a archivaci

Obraťte se na naši firmu a přesvědčte se sami, že na poli zabezpečení elektronické komunikace jsme opravdoví odborníci. Vytvoříme pro Vás na míru přesně takový systém, aby zahrnul všechny vaše potřeby a splnil i ty nejnáročnější požadavky