• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

Certifikační služby – vydávání certifikátů

Společnost DIKA servis je veřejnou i mobilní registrační autoritou společnosti První certifikační autorita, a.s. To znamená, že vám může vydat všechny typy certifikátů pro potřeby elektronického podpisu, systémové či serverové certifikáty, certifikáty pro OTE atd. Naše společnost má také oprávnění vydávat certifikáty pro notáře. Certifikáty jsou vydávány v souladu se zákonem 227/2000 Sb. s platností na jeden rok.

Vydání certifikátů na pobočce po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.

Mobilní registrační autorita

Vydání kvalifikovaných, komerčních, systémových a serverových certifikátů v místě, ve vaší kanceláři kdekoli v ČR. Vydání certifikátu trvá cca 15 – 20 min. Certifikáty lze vydat do bezpečného úložiště na čipovou kartu, která má certifikaci Ministerstva vnitra. Certifikáty lze vydávat v pracovní dny od 7 do 19 hod. Službu je třeba objednat alespoň 24 hod. předem.

 • Cena je včetně dopravného
 • Počet vydávaných certifikátů není omezen
 • Cena služby MRA: 2.500,- Kč bez DPH

TWINS certifikáty

Výhodný balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu pouze za cenu kvalifikovaného certifikátu. Twins je nejčastější forma vydávaných certifikátů.

Kvalifikovaný certifikát I.CA

Certifikát je dle zákona 227/2000 Sb. určen pouze pro podepisování datových zpráv a pro aplikaci uznávaného elektronického podpisu v elektronických dokumentech. Kvalifikovaný certifikát lze použít:

 • při zasílání datové zprávy prostřednictvím datových schránek
 • při zasílání elektronických podání úřadům prostřednictvím e-podatelen
 • při podávání daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Daňový portál)
 • při zasílání dokumentů České správě sociálního zabezpečení
 • při zasílání dokumentů v rámci projektu e-Customs – elektronické celní prostředí napříč celou Evropou (NCTS – elektronická komunikace mezi deklaranty, Celní správou ČR a zeměmi EU a ESVO, eDovoz, vývoz)
 • při žádostech o dotace EU podávaných prostřednictvím aplikace eAccount CzechInvest
 • při žádostech o výpisy z Rejstříku trestů
 • při podávání hlášení prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), tj. ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí
 • při vyřizování jednotlivých agend na Magistrátu hl. m. Prahy a úřadech městských částí prostřednictvím portálu eu
 • při odesílání jednotných registračních formulářů (JRF) pro podání Živnostenskému rejstříku
 • při podávání návrhů na zápis nebo změnu zapsaných údajů do Obchodního rejstříku
 • při odesílání formulářů resortu MPSV
 • při elektronickém podávání přihlášek Úřadu průmyslového vlastnictví
 • při odesílání formulářů prostřednictvím Portálu farmáře – Ministerstvo zemědělství
 • při elektronické komunikaci s VZP a daší
 • Kvalifikovaný certifikát: 450,41 Kč bez DPH

 • Kvalifikovaný certifikát následný: 562,81 Kč bez DPH

Komerční certifikát

Komerční certifikát je vhodný pro obchodní použití, šifrování a zabezpečení vnitřní komunikace, přihlašování a autentizaci k webovým nebo firemním portálům a službám.

 • Komerční certifikát: 326,45 Kč bez DPH

 • Komerční certifikát následný: 449,59 Kč bez DPH

Technologický (komerční serverový) certifikát

Slouží k zajištění bezpečnosti především webových serverů, ale např. také k zabezpečení vzájemné komunikace a odesílání dat na servery.

 • Technologický (komerční serverový) certifikát: 966,64 Kč bez DPH

 • Technologický (komerční serverový) certifikát následný: 1171,90 Kč bez DPH

Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis

Kvalifikované systémové certifikáty tvoří samostatnou kategorii certifikátů odlišnou od kvalifikovaných certifikátů. Tyto certifikáty jsou určeny k bezpečnému vytváření a ověřování elektronických značek. Označujícím subjektem (tvůrcem elektronické značky) může být nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo orgán státní správy či samosprávy. Elektronickou značku je možno vytvářet automatizovaně (např. v elektronických podatelnách pro potvrzování doručení podání).

 • Kvalifikovaný (systémový) certifikát pro ePodpis: 644,63 Kč bez DPH

Názávislá poptávka