• certifikační služby +420 734 200 998 / servis +420 775 679 451

Časová razítka

Kvalifikovaná razítka I.CA a Post Signum

Společnost DIKA servis s.r.o. je oprávněna poskytovat také kvalifikovaná časová razítka. Časové razítko potvrzuje existenci dokumentu/souboru v určitém čase. Připojuje se tedy k dokumentům jako důkaz, že v daném čase a v dané podobě existovaly. Spojení nezpochybnitelného časového údaje a konkrétních dat je nepostradatelné zejména pro účely jejich zpětného ověření. Časové razítko lze připojit též k elektronickému podpisu.

Kvalifikovaná časová razítka

Časové razítko zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům nebo událostem. Připojuje se tedy k dokumentům či datům, u kterých chceme mít v budoucnu možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku. Platnost těchto kvalifikovaných časových razítek je zaručena na dobu 3-let od aplikace časového razítka.  Služba je dostupná v režimu 365 x 24 hodin, jedná se tedy o službu s nepřetržitým provozem.

Kvalifikovaná archivní časová razítka

Archivní kvalifikovaná časová razítka mají uplatnění především tam, kde klient potřebuje uložit elektronické dokumenty či data na delší časové období (cca 10 i více let) a současně důvěryhodným způsobem po celou dobu uložení prokázat platnost dokumentu, čas jeho uložení, neměnnost obsahu.

Možnosti odběru časových razítek

Odběr s paušální platbou – vhodné pro zákazníky, kteří chtějí mít tuto službu na profesionální úrovni a plánují ji využívat častěji. Platba je vždy uskutečňována za odebraná časová razítka v určitém objemovém pásmu za konkrétní období.

Balíčky časových razítek – předplacený stanovený počet razítek, pro zákazníky s předpokládaným nižším nebo jen občasným odběrem časových razítek. Doba pro vyčerpání balíčku razítek je maximálně 3 roky.

Soulad s právními předpisy a technickými standardy

Kvalifikovaná časová razítka I.CA jsou vydávána v souladu s následujícími právními předpisy a technickými standardy:

Zákon České republiky č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

Zákon Slovenské republiky č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a s ním spojených vykonávacích vyhlášok

ETSI TS  102 023 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for time-stamping authorities  ETSI  TS 101 861 – Time Stamping Profile RFC 3161, RFC 3628, RFC 5280

Názávislá poptávka